Informacija: phone8 647 35339 order@florisima.lt

clock
Jau dirba visi gėlių salonai Florisima!

Sveikinimo tekstai

Sveikinimai vestuvių proga


Kas yra gėlė be saulės?
Kas yra žemė be dangaus?
Kas esu aš be tavęs?
Štai kodėl sakau kad tave myliu!!!

Štai užgeso viena Jūsų gyvenimo žvaigždė.
Ne, ne... neužgeso, ji tik dar aiškiau , skaisčiau suspindėjo.
Tegu ji šviečia Jums visą laiką ryškia gyvenimo liepsna,
tegu ji atveria duris į pasaulį, kuriame pilna gyvenimo žiedų.
Daug laimės Jums.

Dvi širdys kaip viena lai plaka,
Tenedreba audroj ir vėjy,
Suraskite į laimę taką, -
Drauge žygiuodami, Jaunieji!
Ateina toks laikas - lakštingaloms suokti,
Žiedams ir jausmams sužydėti.
Ateina toks metas - mylėti ir tuoktis
Ir dviem savo lizdą sudėti.

Mes jums palinkėsim - darnos, atidumo
Ir visad viens kitą paremti.
Kasdien ir tada, kai užgriūtų sunkumai
Vieningai ir taikiai gyventi.

Tegu neužgesta jaukus žiburėlis
Šeimos židiny ir namuos
Ir meilės tyros tenetemdo šešėliai
Dabar ir vėliau, - niekados.

Tegul ant Jūsų bendro kelio
Žiedai gražiausi pražydės.
O sutuoktuvių proga linkim
abiems Jums laimės didelės.

Tegu vienos širdies plakimą
Kita širdis visad išgirs
Jeigu jau suvedė likimas
Tegu jau niekad neišskirs.

Vestuvės yra vestuvės
GRAŽIAUSIA PASAULIO ŠVENTĖ,
ŠIA PROGA LINKIU DAUG VAIKUČIŲ!

Gyvenimas - tai nuostabi kelionė
Per miglą, smiltį ir putojančias bangas.
Lai židinio ugnelė šviečia ir vilioja,
Sujungdama dvi širdys ir svajas!

Ženkit saulėtu gyvenimo taku, skinkit pačius gražiausius žiedus, neškit džiaugsmą ir laimę vienas kitam, kartu kovokit prieš skausmą ir nesėkmes, ir būkit neišskiriami jūs amžinai.

O dviese vis tiek daug smagiau.
Ir saulė šviečia daug šviesiau,
Ir žemėj meilės daug daugiau.
O dviese vis tiek daug geriau.

Mylėkite, kaip žvaigždės myli naktį,
o dangaus skliaute mėnulio pilnatis.
Mylėkite, nes meilės turi užtekti,
kol plaks krūtinėje širdis.

Mylėkit vienas kitą tyliai,
Be pažadų ir be kalbų,
Mylėkit, kaip paukščiai myli,
Apsvaigę nuo gimtų šilų.

Kiek naktelių prie vartų stovėta, kiek atspėta gražių paslapčių,
JŪS suradot šią laimę žadėtą. Ir nutarėt žengti kartu.

Tegu mėnuo ir žvaigždės kvatojas,
Tegu plazda šilku kaspinai,
Tegul širdys iš meiles liepsnoja
Jums kartu nuo šiandien amžinai.

Nuo šiol per pusę duonos riekę,
Per pusę džiaugsmą, nerimą pusiau,
Lai negandos už vartų pasilieka,
Ir du takai, į platų kelią susilieja.

Kai eisit, eikit tik kartu per žemę
Siaurais takeliais eikit kur šviesiau
Apsaugokit viens kitą nuo audrų ir vėjų
Lašelį laimės gerkite pusiau.

Jau likimas Jums žiedus sumainė,
Jau prisiekta mylėt amžinai.
Tegul būna graži Jūsų meilė,
Tegul gimsta Jums gražūs vaikai.

Dalinkitės Judu vargais,
Ir laimės mažytę dalelę.
Viską, viską dabar jau perpus,
Visą ilgą gyvenimo kelią.

Branginti meilę - reik mokėti,
Kas metai dvigubinti ją.
Tad linkim jums ilgai mylėti,
Bei šeimą kurti jums kartu.

Vestuvių proga linkiu kuo didesnio abipusio sutarimo ir ištikimybės.

Mes linkime Jums - gyvenkite laimingai,
Tegul netruks Jums saulėtų dienų.
Te Jūsų židinį namų vis šildys
Draugystė, meilė ir darna.


Ateina toks laikas - lakštingaloms suokti,
Žiedams ir jausmams sužydėti.
Ateina toks metas - mylėti ir tuoktis
Ir dviem savo lizdą sudėti.

Mes jums palinkėsim - darnos, atidumo
Ir visad viens kitą paremti.

Tegu neužgesta jaukus žiburėlis
Šeimos židiny ir namuos
Ir meilės tyros te netemdo šešėliai
Dabar ir vėliau, - niekados.

Tegul vienos širdies plakimą
Kita širdis visada išgirs
Jeigu suvedė likimas,
Tegul jau niekas neišskirs.

Tegul ant Jūsų bendro tako
Žiedai gražiausi pražydės,
O sutuoktuvių proga linkim
Abiem daug laimės didelės...

Dvi širdys kaip viena lai plaka,
Te nedreba audroj ir vėjy,
Suraskite į laimę taką, -
Drauge žygiuodami, Jaunieji!

Kai eisit, eikit tik kartu per žemę,
Siaurais takeliais eikit, kur šviesiau.
Apsaugokit viens kitą nuo audrų ir vėjų
Lašelį laimės gerkite pusiau.

Tegul ant Jūsų bendro kelio
Žiedai gražiausi pražydės.
O sutuoktuvių proga linkim
abiems Jums laimės didelės.

Vestuvių proga norėčiau palinkėti, kad niekada negestų meilės ir laimės liepsna, kad džiaugsmas lydėtų visuose bendro gyvenimo keliuose.

Jūsų rankos sujungtos bendram gyvenimui
Tad eikit, ir nepaleiskit jų. Sėkmės!

Tegu neužgęsta jaukus žiburėlis
Šeimos židiny ir namuos
Ir meilės tyros te netemdo šešėliai
Dabar ir vėliau, - niekados !

Būkit laimingi vienam pasauly,
Ant vieno kelio, po viena saule
Meilę branginkit, laimę apginkit
Žiedais žydėkit, žiedus auginkit.
Būkit laimingi.

Dvi širdys kaip viena lai plaka, Te nedreba audroj ir vėjy. Suraskite į laimę taką, - Drauge žygiuodami, Jaunieji !

Jau likimas Jums žiedus sumainė, Jau prisiekta mylėt amžinai. Tegul būna graži Jūsų meilė, Tegul gimsta Jums gražūs vaikai. Tad dalinkitės Judu vargais, Ir laimės mažytę dalelę. Viską, viską dabar jau perpus, Visą ilgą gyvenimo kelią.

Kai eisit, eikit tik kartu per žemę Siaurais takeliais eikit kur šviesiau Apsaugokit viens kitą nuo audrų ir vėjų Lašelį laimės gerkite pusiau.
Dvi širdys kaip viena lai plaka, Te nedreba audroj ir vėjy. Suraskite į laimę taką, - Drauge žygiuodami, Jaunieji !
Vestuvių proga norėčiau palinkėti, kad niekada negestų meilės ir laimės liepsna, kad džiaugsmas lydėtų visuose bendro gyvenimo keliuose.

1 2 3 4 5 6 7 8 9