Informacija: phone8 647 35339 order@florisima.lt

clock
Dirbame kasdien!!! Dėl paskelbto karantino sumažėjo gėlių pasirinkimas. Stengsimės užsakymus atlikti kuo tiksliau. Dėl užsakymų į Lietuvos miestus ir miestelius, prašome susisiekti telefonu +37068716762

Sveikinimo tekstai

Sveikinimai gimtadienio proga


Tavo rankose yra trys įvairiaspalvės gėlės:
praeitis, dabartis ir ateitis,
Gimimo dienos proga dovanoju
Tau jas visas...
Džiaukis antrąja, neužmiršk pirmosios ir per anksti nenuskink trečiosios...

Gyvenime - laimės,
Širdyje - juoko,
Lūpose - šypsenos
Tau linki ..............

Būk tokia kokia esi ir mylės tave visi.
Vežu tau tortą dovanų! Su gimtadieniu ......... !

Kokia brangi Tau ši dienelė,
Tik vieną kartą per metus.
Tad sveikinu ir linkiu laimės
Juk tai - gimtadienis brangus.

...netenkam rodos tik vienos dienos,
O metai metams tiesia ranką.
Tad leiskit palinkėti gėrio, šilumos
Ir to, ko šiandien neužtenka.

Žmogaus gyvenimas matuojamas
Ne pragyventais metais,
O tai kokį pėdsaką jis palieka
Kitų žmonių gyvenime, jų mintyse,
Jų širdyse.

Yra gyvenime ir praeitis ir ateitis,
Ir dideli darbai, ir didelės svajonės,
Laimingas tas, kas moka atvira širdim
Gyvenimą praeiti ir mylėti žmones.

Teaušta gražus gimtadienio rytas,
Tekloja takus balti rožių žiedai,
Ir kaip lašas rasos, kaip klevai nematyti
Tenušvinta gyvenimo platus keliai.

Te sveikina vėjai šiandieną Tave
Te žiedlapiai šnara Tau pasaką tylia
Te atneša džiaugsmą ir laimę tyrą
Graži ši Gimimo diena.

Tau atrodo vakar dar maži bėgiojom,
Ir aukštyn vis kėlėm rankytes.
šiandien tau metai ilgą kelią dovanojo,
O mes tau dovanojame gėles

Sustok saulėlydy prie balto beržo,
Ir pažiūrėk kaip bėga upė tekina.
Ir tik tada suprast galėsi,
Kad metai bėga lyg diena.

Linkiu daug laimės -
šviesios, kaip saulė,
didelės, kaip žemė,
nepakartojamos kaip žmogus.

Linkim Tau pasisekimo,
Daug laimingų valandų,
Laimės, džiaugsmo tarp berniukų
Ir po bučkį nuo visų.

Gyvenimas - dienoraštis
Verti, verti lapus
Kas buvo juodraštis,
O švarraštis dar bus.

Geri ir gražus žmonės būna,
Kai visada jautri širdis,
Kad visi jūsų lauktų linksmo,
Atvykstant pas savo vaikus.

Gimtadieniai ir jubiliejai svaigūs
Tegu išpuoš tamsius kelius žiedais,
Te laimės kelias niekad nesibaigia,
Te bus širdy jaunystė amžinai.

Taip daug linkėjimų gražių
Sakyta tau šiandieną.
Daug laimės žiburių linkiu
Ir aš gimimo diena !

Laimės linkėti įprasta nuo seno,
Linkėti sveikatos įpratome visi.
Linkime ugnies, kur širdyje rusena,
Kad niekad neužgestų gyvenimo kely !

Juokis, kol tavo vaikystė dar žaidžia už lango rytais.
Žinok tos dienos negrįžta, lyg upėm nuplaukti ledai.

Kaip tyliai šlama Lietuvos pušynai
Lai pasakas seka šie Neries krantai...
Lai džiugina tave tos dienos
Lai myli tave draugės ir draugai.


Įsiklausyk...
Girdi, laikas eina,
O su juo ir Tu žengi gyvenimo keliu.
Šypsokis gyvenimui, ir jis atsilygins tuo pačiu.

Teaušta gražus gimtadienio rytas,
Tekloja takus balti rožių žiedai,
Ir kaip lašas rasos, kaip klevai nematyti
Te nušvinta gyvenimo platūs keliai.


Tu šypsokis linksmai, nes jaunystė šviesi.
Ir neleiski jos vėjams kedent.
Ir atmink, kad visi esam žmonės maži,
Vieną kartą atėję gyventi.

Tiktai rožių žiedų,
Tiktai linksmų valandų,
Tiktai saulės šviesos
Ir laimės saldžios
Gimtadienio proga Tau linki .......

Iš lapų krintančių spalvų
Skubu suruošt gražiausią puokštę,
Kaip žodžius dainai šiai renku,
Kad Tau gimtadienį išpuoščiau.

Nespėjai ko - nesigailėk,
Liks išminties šaltiniai skaidrūs, -
Lai laimė beldžias be eilės
Ir amžinai ji nesibaigia.

Kas kiek paauga per metus?
Zuikutis net penkis kartus!
Ir tu stiebiesi šitaip greit...
Tai kiek gi spėjo tau sueit?..

1 2 3 4 5 6 7 8 9