5.1. Visi užsakymai yra tvarkomi centralizuotai. Kiekvieno užsakymo vykdymo kontrolė yra priskiriama vienam darbuotojui. Tai garantuoja maksimalią darbo kokybę ir kliento poreikių tenkinimą.
5.2. Kliento užsakymas yra pradedamas vykdyti tik klietui atlikus apmokėjimą už pasirinktas prekes ir paslaugas.
5.3. Užsakymai yra pristatomi kliento pageidaująmą dieną, septynias dienas per savaitę, nuo 8 val. iki 20val. visoje Lietuvoje. Klientui pageidaujant užsakymai gali būti pristatomi anksti ryte (nuo 6 val. iki 8 val.) arba vėlai vakare (nuo 20 val. iki 22 val.), tokiu atveju yra taikomas dvigubas pristatymo mokestis.
5.4. Pildydamas pristatymo formą klientas privalo pasirinkti pageidaująmą pristatymo laiką iš pateiktų užsakymo formoje (ryte 8:00-12:00 / dieną 12:00-16:00 / vakare 16:00-20:00). Klientas pageidaudamas tikslesnio pristatymo laiko turi kreiptis į mūsų konsultantus telefonu +370 64735 339 (Darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00).
5.5. Muzikinis gėlių pristatymas vykdomas tik Vilniaus mieste, Vilniaus raj., Kauno mieste, Kauno raj. ir Klaipėdos mieste. Klientas norėdamas užsisakyti muzikinio gėlių pristatymo paslaugą į kitus miestus ar rajonus privalo kreiptis į mūsų konsultantus telefonu +370 64735 339 (Darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00).
5.6. Klientas apie priimtą užsakymą, o taip pat apie įvykdytą pristatymą, yra informuojamas elektroninio pašto adresu, nurodytu pildant užsakymo formą.
5.7. Kiekvienas užsakymo pristatymas papildomai yra derinamas telefonu su gavėju ir atsižvelgiama į gavėjo nurodytą įteikimo laiką ir vietą. Todėl užsakymo įvykdymo laikas ir vieta gali skirtis nuo nurodyto užsakyme. Gavėjo pageidavimu, gėlės gali būti perduodamos patikimiems tretiems asmenims (pvz. kaimynams ir kt.).

5.8. Tuo atveju, jei gavėjo nėra nurodytu adresu ir nebuvo nurodytas gavėjo telefono numeris, mūsų kurjeris bandys pristatyti antrą kartą vėlesniu laiku. Po nesėkmingo antro bandymo, Jūs būsite informuotas telefonu arba elektroniniu paštu apie tai, kad pristatymo nebuvo galima atlikti. Kurjeris yra įpareigotas palikti pranešimą apie siuntinį gavėjui. Darbovietėje, neradus gavėjo, gėlės perduodamos jo bendradarbiams.

5.9. Mes neatsakome už pavėluotą pristatymą arba nepristatymą, jei pateiktas adresas buvo nepilnas ar neteisingas, užsakyme nenurodytas arba nurodytas neteisingas gavėjo telefono numeris.

5.10. Nepavykus jokiais būdais pristatyti užsakymo, užsakovui apmokėjimas už gėles ir pristatymo mokestis negrąžinami. Jei gavėjas atsisako priimti gėles, apmokėjimas užsakovui negrąžinamas.

5.11. Gavėjas negali reikalauti pakeisti užsakytų prekių į pinigus ar kitas prekes. Pretenzijos iš gavėjo dėl kokybės priimamos tik užsakymo įteikimo metu.

5.12. Pristatymo kaina Vilniuje – 9 Eur, Kaune – 8 Eur, kituose Lietuvos miestuose – 12 Eur, Lietuvos miesteliuose, gyvenvietėse, vienkiemiuose –18 Eur, Neringoje-79 Eur.
Gėlės ir alkoholiniai gėrimai Pirkėjui gali būti pristatomos -pirmadienis -sestadienis  nuo 10 val. iki 20 val. sekmadienis nuo 10 val iki 15 val., išskyrus rugsėjo 1 d., kurią alkoholiniai gėrimai nėra pristatomi.
Alkoholinius gėrimus, kurie yra aprašyti Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme, Pirkėjas (fizinis asmuo) gali užsisakyti, tik jei jam yra ne mažiau kaip 20 (dvidesimt) metų ir jis yra blaivus.  Atsiimatis asmuo privalo pateikti asmens dokumentą, liudijantį jo amžių. Tuo atveju jeigu atsisakoma pateikti asmens dokumentą arba atsiimančiam asmeniui nėra pilnų 20metų, alkoholiniai gėrimai neperduodami jam, tačiau užsakymas laikomas įvykdytu ir pinigai užsakovui negrąžinami.
Juridiniai asmenys alkoholinius gėrimus gali užsisakyti ir įsigyti tik reprezentacinėms reikmėms ir kitiems įstatymų leidžiamiems tikslams.
Alkoholiniai gėrimai ir kitos prekės yra pristatomi užsakovo nurodytam asmeniui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymu ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais taisyklėmis.Užsakymai su alkoholiu Vilniaus mieste ir rajone priimami ir pristatomi tą pačią dieną,
kituose Lietuvos miestuose -sekančią dieną ir vėliau.
Primename, kad vartodami alkoholį rizikuojate savo sveikata, šeimos ir visuomenės gerove.

Vasario 14, Kovo 8 ir Mamos dienos užsakymai vykdomi be įsipareigojimo tiksliam laikui, nurodomas tik orentacinis laikas.